Ch. Ibsen v. Sembacher Fleur

(n. 22/05/1991)
DBZB 195218 - Sch H 1 - AD - ZTP - Körung - HD 1
Europasieger - Jahressieger - Bundessieger - Klubsieger
Ch. VDH - Ch. Internazionale


Don Carlos du Fief des Llots x Hummel v.d. Sembacher Flur